Kentsel Dönüşüm Çatılarına Anahtar Teslim Hizmet

Mevcut, depreme dayanıksız, ekonomik ömrünü tamamlamış binaların; mülk sahiplerinin talebi ile kredi desteği, harç ve vergi muafiyetleri sağlanarak depreme dayanıklı, modern, estetik binalara dönüşmesi için 31.05.2012 tarihinde 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu (Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi ile İlgili Kanun) yürürlüğe girmiştir.

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu ile birlikte oluşturulmak istenen dayanıklı, modern, estetik binalar için çatı önemli bir unsurdur.

Anahtar Teslim Hizmet

Doğru bir çatı; ısı ve su yalıtımı iyi yapılmış, her türlü sert iklim şartlarına dayanıklı, uzun ömürlü, yangına karşı güvenli ve estetik olmalıdır. Doğru teknik detaylar ile çözülmüş çatılar, binanın daha uzun ömürlü ve daha konforlu olmasının sağlarken aynı zamanda binanın değerini arttırır. Bu nedenle, kentsel dönüşüm projeleri ile bina yenilenirken çatıya önem verilmelidir.

Megaron Çatı Teknolojileri ile doğru bir çatı sahibi olmak isterseniz, Teknik Şartnamemizi inceleyip, uygulayıcınızdan/müteahhitinizden bu şartnameye uygun bir çatı talep edebilirsiniz. Kentsel dönüşüm projelerinizle ilgili için bizimle temasa geçebilirsiniz.

Kılıçoğlu Kiremit