ÇATI

ÇATI SİSTEMLERİ

Çatı bir evin en sert doğa koşulları ile direk karşı karşıya olan önemli bir parçasıdır. Çatıda uygun malzemelerin kullanılmaması evin ömrünü kısalttığı gibi sık sık tadilat yapılması sebebiyle maliyet yaratır. Çatının uzun ömürlü olması evin de ömrünü uzatacaktır.

Ülkemizde çatılar için çok önemli bir sorun maalesef giderek yaygınlaşmaktadır. Bu sorunun adı ise çatılardaki yangın tehlikesidir. Türkiye’de hafif çatılar olarak sınıflanabilecek çatı örtüleri sadece kolay döşendikleri için her geçen gün çatılarda daha çok uygulama alanı bulmaktadır. Oysa bu çatı örtüleri son derece yanıcı olan petrol türevi malzemelerden üretilmekte ve çatılar üzerinde bir nevi petrol örtüsü şeklinde bir örtü oluşmaktadır.

Çatı Sistemleri
Kılıçoğlu Kiremit